Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Yên Bái

17/12/2021 05:01:19 Xem cỡ chữ Google
Để nâng cao công tác quản lý nhà nước theo phân cấp, công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành văn bản số 4088/UBND-XD ngày 16/11/2021 về tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì tăng cường công tác kiểm tra về quản lý chất lượng về xây dựng trên địa bàn đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh; Sở Tài chính đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Ủy ban nhân dân cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ được  giao về công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới, các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, nâng cao công tác quản lý đối với các dự án đầu tư trên địa bàn quản lý; các chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, quyết liệt trong công tác giải ngân theo kế hoạch của tỉnh đã được bố trí, đối với các dự án chậm tiến độ có phương pháp bổ sung thay thế để đáp ứng được tiến độ thi công.

                                                                                                                                                                                                          Bùi Huyền Thúy - TCĐT

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h