Tin Hoạt động >> Kinh tế

Thông tư mới về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

28/07/2021 09:10:59 Xem cỡ chữ Google
Ngày 24/06/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 47/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thu phí, lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Theo đó, mức giảm cao nhất là 50% áp dụng đối với Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng; Lệ phí giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; phí thẩm định thiết kế cơ sở; Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật; phí thẩm định dự toán xây dựng; Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Các loại phí lệ phí khác mức giảm từ 10 đến 30%. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

                                                                                                                                                                    Hồng Nhung – Phòng TCHCSN

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h