Tin Hoạt động >> Kinh tế

Kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Tài chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái

28/07/2021 09:10:56 Xem cỡ chữ Google
Theo số liệu của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái, 6 tháng đầu năm 2021, Sở Tài chính tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận và giải quyết 653 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% hồ sơ được thực hiện giải quyết đúng hạn và trước hạn.

Trong đó: tiếp nhận mới 651 hồ sơ, chuyển kỳ trước sang 2 hồ sơ, 618 hồ sơ lĩnh vực Tin học thống kê; 22 hồ sơ lĩnh vực quản lý công sản; 33 hồ sơ lĩnh vực quản lý giá; số hồ sơ đã giải quyết là 650 hồ sơ.

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Sở Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến mọi người dân, mọi lúc, mọi nơi, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp và phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính, trong thời gian tới Sở Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm giải quyết tốt hơn thủ tục cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng nhanh gọn, thuận lợi, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh trạnh của tỉnh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

                                                                                                                                                     Hồng Nhung –TCHCSN

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h