Tin Hoạt động >> Kinh tế

Thông tư mới hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên

28/07/2021 09:10:55 Xem cỡ chữ Google
Ngày 12/7/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 56/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên.

Trong đó chi cho hoạt động tự đánh giá gồm: Chi thuê chuyên gia tư vấn, Chi in ấn và văn phòng phẩm, Chi xây dựng phương án điều tra, thu thập thông tin, minh chứng; Cơ sở giáo dục ngoài công lập sử dụng nguồn kinh phí hợp pháp theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động tự đánh giá. Nội dung chi và mức chi cho hoạt động tự đánh giá theo quy định của cơ sở giáo dục; Chi hoạt động đánh giá ngoài: Chi hội nghị, hội thảo; chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác cho các thành viên đoàn đánh giá ngoài; Các khoản chi tiền công cho thành viên đoàn đánh giá ngoài; Chi in ấn và văn phòng phẩm; chi in và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục, bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021 thay thế Thông tư liên tịch số 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hồng Nhung – Phòng TCHCSN

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h