Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Sở Tài chính triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

17/10/2022 10:05:01 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 2893/KH-STC ngày 04/10/2022 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính tham gia lao động ”Ngày thứ 7 cùng dân”.

     Theo đó, cán bộ, công chức và người lao động của Sở Tài chính sẽ tham gia thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở địa phương, khu phố. Tham gia giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn do tỉnh phân công phụ trách, chú trọng việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, huy động các nguồn lực vào đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông nông thôn và liên kết vùng tạo môi trường thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

Đối với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, sẽ tiếp tục phối hợp tham mưu các biện pháp, giải pháp tăng thu ngân sách, nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững, phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt trên 7.000 tỷ đồng trở lên theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đáp ứng đầy đủ kịp thời các nhiệm vụ chi theo dự toán, nhất là chi tiền lương, chi an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.  

Đồng thời cán bộ công chức và người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm văn hóa công sở và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc thực hiện công tác chuyên môn.

                                                               Chung Kiên – Văn phòng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h