Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Sở Tài chính hưởng ứng chiến dịch Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 với Chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”

11/10/2022 12:25:27 Xem cỡ chữ Google
Nhằm triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 3191/UBND-NLN ngày 26/9/2022 yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch trong đó tập trung tuyên truyền, phát động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh, trồng cây, cải thiện môi trường, v.v...

Đoàn viên Công đoàn, Chi đoàn thanh niên Sở Tài chính tham gia lao động, vệ sinh môi trường, cảnh quan khu vực trụ sở cơ quan

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 và thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công đoàn, Chi đoàn thanh niên Sở Tài chính đã tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải, trồng cây, cải thiện môi trường, cảnh quan tại khu vực trụ sở cơ quan. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, công chức, người lao động và gia đình về các quy định liên quan đến công tác môi trường, nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân.

Nguyễn Thị Quỳnh Mai - ĐTN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h