Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Sở Tài chính tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

26/05/2022 04:12:30 Xem cỡ chữ Google
Ngày 23/5, các Chi bộ thuộc đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính, Bí thư các Chi bộ và toàn thể đảng viên.

(Chi ủy Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2022-2025 và các đảng viên trong Chi bộ)

Trong nhiệm kỳ qua, các Chi bộ luôn phát huy mối đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước chi bộ và nhân dân, chủ động sáng tạo khắc phục mọi khó khăn, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện nghiêm túc, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các đồng chí đảng viên trong chi bộ và các tổ chức đoàn thể; Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với khắc phục những hạn chế, yếu kém chỉ ra sau kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc; Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng và các đoàn thể được chú trọng.

Với tinh thần phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra những đại biểu ưu tú vào Chi ủy chi bộ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

 (Đảng ủy Sở Tài chính chúc mừng Chi ủy Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2022-2025)

Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 -2022, tập thể các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc; lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra.

                                                                                                                                                                                               Chung Kiên – Văn phòng

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h