Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển dịch vụ Logistic trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2025

30/01/2019 02:59:32 Xem cỡ chữ Google
Ngày 25/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về phát triển dịch vụ Logistic trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2025.

Mục tiêu của Kế hoạch là nhằm thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng logistics trên địa bàn tỉnh, tập trung tại khu vực thành phố Yên Bái nhằm nâng cao hiệu quả kết nối giữa tỉnh Yên Bái với các tỉnh trong khu vực và các nước trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển dịch vụ logistics theo phương châm hiện đại, chuyên nghiệp, ứng dụng các công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực có đủ trình độ về logistics, tạo điều kiện hình thành các Trung tâm logistics trên địa bàn tỉnh theo Quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, Kế hoạch đã đưa ra sáu nhiệm vụ, giải pháp, chủ yếu để thực hiện gồm: Triển khai các chính sách, pháp luật về dịch vụ logistics; Đầu tư hạ tầng logistic; Nâng cao năng lực doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ; Phát triển thị trường dịch vụ logistics; Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Các nhiệm vụ, giải pháp khác.

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này được huy động từ các nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, tài trợ quốc tế và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

                                                                                                          Nông Thụy Điển - TCĐT

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h