Tin Hoạt động >> Kinh tế

Đảng uỷ, BCH Công đoàn Sở Tài chính tổ chức đến thăm hỏi và hỗ trợ các hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại xã Châu Quế Hạ và xã Châu Quế Thượng huyện Văn Yên.

06/10/2022

Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 25/02/2022 của Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 04/4/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025

Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.

28/09/2022

Ngày 19/9/2022, Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 9540/BTC-ĐT về việc hướng dẫn thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG).

Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

28/09/2022

Ngày 22/8/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1693/QĐ-BTC công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành

Kịp thời cấp phát kinh phí thực hiện Chương trình Y tế - Dân số năm 2022.

05/09/2022

Nhằm duy trì và nâng cao kết quả đã đạt được của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; chủ động phòng chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; khống chế và giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng; duy trì mức sinh thay thế, hạn chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh; cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em; nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tăng cường công tác quân dân y trong chăm sóc sức khỏe nhân dân;..

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

05/09/2022

Ngày 24/8/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 2699/UBND-NV về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h