Văn bản điều hành

Hướng dẫn xử lý, bàn giao tài chính, tài sản đối với các đơn vị giải thể, chia tách, sáp nhập, hợp nhất
Số ký hiệu 931STC-QLCS
Nội dung
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Người ký
Ngày ban hành 25/05/2018
Tệp đính kèm

931signed.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h