Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Sở Tài chính triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

17/10/2022

Vừa qua, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 2893/KH-STC ngày 04/10/2022 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

Sở Tài chính hưởng ứng chiến dịch Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 với Chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”

11/10/2022

Nhằm triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 3191/UBND-NLN ngày 26/9/2022 yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch trong đó tập trung tuyên truyền, phát động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh, trồng cây, cải thiện môi trường, v.v...

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h