Tin Hoạt động

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và kiểm tra công vụ năm 2023-2024 trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và kiểm tra công vụ năm 2023-2024 trên địa bàn tỉnh

17/11/2023

Ngày 06/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND về triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và kiểm tra công vụ năm 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Nghị quyết số 50/2023/NQ-HĐND quy định nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 50/2023/NQ-HĐND quy định nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái

17/11/2023

Ngày 05/10/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 50/2023/NQ-HĐND quy định nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Nghị quyết số 51/2023/NQ-HĐND quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh

Nghị quyết số 51/2023/NQ-HĐND quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh

17/11/2023

Ngày 05/10/2023 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 51/2023/NQ-HĐND quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.

Tập huấn nghiệp vụ tài chính – ngân sách đối với các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái

17/11/2023

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tổ chức, triển khai thực hiện các chế độ chính sách về quản lý tài chính – ngân sách, vừa qua Sở Tài chính đã tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ tại 03 địa điểm trên địa bàn tỉnh để trao đổi, hướng dẫn, cập nhật các quy định pháp luật về quản lý tài chính, tài sản và một số nội dung liên quan.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h