Tin Hoạt động

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên bái ban hành Quy định về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên bái ban hành Quy định về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

16/01/2017

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thẩm định giá nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thẩm định giá nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

16/01/2017

Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thẩm định giá nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá.

11/01/2017

Theo đó, có một số điểm mới được quy định tại Thông tư 233/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá, cụ thể:

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

11/01/2017

Ngày 19/12/2016 Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

UBND tỉnh Yên Bái quy định một số nội dung về công tác quản lý thanh quyết toán phần vốn NSNN hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh Yên Bái quy định một số nội dung về công tác quản lý thanh quyết toán phần vốn NSNN hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020

10/01/2017

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND quy định một số nội dung về công tác quản lý thanh quyết toán phần vốn NSNN hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Sở Tài chính hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Sở Tài chính hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

10/01/2017

Để triển khai thực hiện việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung; Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung và Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh Yên Bái về công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và giao thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ngày 02/12/2016, Sở Tài chính đã có Văn bản số 2706/STC-QLG&CS gửi các sở, ban ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố để hướng dẫn thực hiện việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung, bắt đầu thực hiện từ năm 2017.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h