Tin Hoạt động

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

02/03/2017

Nhằm hướng dẫn việc lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 14/02/2017 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT về hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ban chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái: Xử lý 248 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh dậu 2017

02/03/2017

Thực hiện Kế hoạch số 358/KH-BCĐ389 ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về Kế hoạch Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định các khoản chi, mức chi của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định các khoản chi, mức chi của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

01/03/2017

Ngày 28/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 339/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Bộ Tài chính quy định mức chi bồi dưỡng thành viên Đoàn giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Bộ Tài chính quy định mức chi bồi dưỡng thành viên Đoàn giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

01/03/2017

Để bảo đảm kinh phí cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội, ngày 15/02/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 337/2016/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội

Bộ Tài chính ban hành cơ chế thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020

01/03/2017

Nhằm quản lý và sử dụng nguồn kinh phí, thanh quyết toán nguồn vốn kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia theo yêu cầu của Thủ tưởng Chính phủ. Ngày 30/12/2016 Bộ Tài chín ban hành Thông tư số 349/2016/TT-BTC về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 .

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 về thu tiền sử dụng đất

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 về thu tiền sử dụng đất

16/02/2017

Theo đó, Thông tư mới bổ sung vào quy định về xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h