Tin Hoạt động >> An ninh - Quốc phòng

Sở Tài chính tỉnh Yên Bái hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Quân sự - Quốc phòng, giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2016

17/01/2017 03:12:41 Xem cỡ chữ Google

Trong năm 2016 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái, sự quan tâm chỉ đạo, điều hành thường xuyên của Đảng uỷ, ban lãnh đạo Sở, công tác Quân sự - Quốc phòng của Sở Tài chính tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, hệ thống luật pháp của Nhà nước về công tác Quân sự - Quốc phòng, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, công tác xây dựng lực lượng và huấn luyện, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, công tác bồi dưỡng chính trị, chính sách hậu phương quân đội, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn các ngày Lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của đất nước... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Chỉ huy quân sự Sở Tài chính đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, Tập thể lãnh đạo Sở trong công tác Quân sự - Quốc phòng như: ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác công tác Quân sự - Quốc phòng, kế hoạch công tác tự vệ, kế hoạch huấn luyện tự vệ, kế hoạch công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt trong lực lượng tự vệ trình Ban Chỉ huy quân sự Thành phố phê duyệt và phổ biến đến toàn thể cán, bộ, chiến sĩ tự vệ của cơ quan tổ chức thực hiện. Đồng thời đã làm tốt công tác củng cố, xây dựng lực lượng, đăng ký độ tuổi dân quân tự vệ, huấn luyện tự vệ hàng năm đảm bảo yêu cầu, đúng kế hoạch đã được Ban Chỉ huy quân sự Thành phố phê duyệt. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh đã được thực hiện đảm bảo đúng quy định, trong năm đã đăng ký danh sách và cử 02 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng quốc phòng - an ninh đối tượng 3, cử 17 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 do Hội đồng giáo dục quốc phòng thành phố tổ chức. Bên cạnh đó đã thực hiện tốt công tác tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng (2006-2016), 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên đã được UBND tỉnh đánh giá cao và tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân. Trong công tác quân sự - quốc phòng, giáo dục quốc phòng - an ninh đã được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Giấy khen cho 01 cá nhân

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng - an ninh được giao trong thời gian tới, Ban Chỉ huy quân sự Sở Tài chính tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Sở quán triệt tổ chức thực hiện Luật dân quân tự vệ và các văn bản của Chính phủ, của các bộ, ngành về thực hiện Luật Dân quân tự vệ và nhiệm vụ quân sự quốc phòng; Tổ chức xây dựng, củng cố lực lượng, thực hiện tốt công tác huấn luyện cho lực lượng tự vệ năm 2017; Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, quân số, trang bị, tổ chức luyện tập theo các phương án đã được phê duyệt; Xây dựng, đảm bảo hậu cần kỹ thuật, ngân sách chi cho công tác dân quân tự vệ và chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ tự vệ; Chấp hành tốt việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo đúng quy định... nhằm thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                                                                                                 Nguyễn Hồng Nam - Thanh tra

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h