Tin Hoạt động >> Kinh tế

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

11/01/2017 02:50:11 Xem cỡ chữ Google
Ngày 19/12/2016 Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương tiếp tục tham mưu cho Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá trên địa bàn: Theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trước, trong và sau Tết, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng Tết của người dân trên địa bàn; tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Chương trình bình ổn thị trường, giá cả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt gây tăng giá đột biến, cục bộ. Riêng đối với giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng taxi, Sở Tài chính phối hợp để Sở Giao thông vận tải tiếp nhận kê khai giá từ ngày 01/01/2017 theo quy định.

Đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang giá theo Luật phí và lệ phí Bộ Tài chính yêu cầu: Các dịch vụ không thuộc danh mục Nhà nước định giá, Sở Tài chính thường xuyên theo dõi tình hình giá cả các dịch vụ trên địa bàn, chủ động rà soát đối với các khoản phí và lệ phí đã được quy định tại Pháp lệnh phí và lệ phí nhưng nay không có tên trong Luật phí và lệ phí, trình UBND tỉnh ban hành các chính sách, biện pháp quản lý, điều hành giá hàng hóa, dịch vụ phù hợp theo quy định của pháp luật; các loại phí được chuyển sang giá do Nhà nước định giá cần xây dựng phương án và trình UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ theo thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 để kịp thời thực hiện từ ngày 01/01/2017.

Cũng tại Chỉ thị này Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn; Tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; Đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế và chuyển giá, chấn chỉnh công tác hoàn thuế; Tập trung quản lý chi ngân sách Nhà nước theo quy định đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ; Giám sát chặt chẽ việc kê khai giá của doanh nghiệp tránh tình trạng tăng giá cục bộ, điều chỉnh giá nhiều mặt hàng vào cùng một thời điểm, nhất là trong dịp trước và sau Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017 sắp tới.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h