Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

18/12/2023 10:42:56 Xem cỡ chữ Google
Ngày 31/10/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2535/QĐ-BTC về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy trên thị trường, cụ thể như sau:

Ảnh minh họa

  • Bảng 1: Ô tô chở người từ 9 người trở xuống.
  • Bảng 2: Ô tô pick up, ô tô tải van.
  • Bảng 3: Ô tô chở người từ 10 người trở lên.
  • Bảng 4: Ô tô vận tải hàng hoá (trừ ô tô pick up, ô tô tải van).
  • Bảng 5: Ô tô sản xuất trước năm 2000.
  • Bảng 6: Xe máy.
  • Bảng 7: Xe máy sản xuất trước năm 2000.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/11/2023 và bãi bỏ các quyết định đã ban hành trước đây của Bộ Tài chính, bao gồm: Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy; Quyết định số 1112/QĐ-BTC ngày 28/6/2019, Quyết định số 2064/QĐ-BTC ngày 25/10/2019, Quyết định 452/QĐ-BTC ngày 31/03/2020 và Quyết định số 1238/QĐ-BTC ngày 21/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 09/4/2019.

Quỳnh Mai-ĐTN

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h