Tin Hoạt động >> Kinh tế

Điều chỉnh, bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản tỉnh Yên Bái năm 2023

09/12/2023 10:42:39 Xem cỡ chữ Google

(Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa hoặc đặc sản, hữu cơ" tại huyện Văn Yên).

Ngày 30 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2277/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản tỉnh Yên Bái năm 2023.

Theo đó, kinh phí điều chỉnh để thực hiện các đề án, dự án là 39.549 triệu đồng, giảm 7.442 triệu đồng so với tổng kinh phí được phê duyệt. Nguyên nhân dẫn tới việc giảm kinh phí nêu trên là do một số chủ thể dự án liên kết sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá trị không đủ điều kiện nghiệm thu giải ngân; một số cơ sở chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa hoặc đặc sản, hữu cơ gặp khó khăn trên thị trường; diện tích vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững giảm so với kế hoạch ban đầu;...

Ủy ban nhân dân tỉnh giao các địa phương có trách nhiệm phê duyệt các dự án liên kết sản xuất theo thẩm quyền đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện, nội dung, định mức. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành.

 

                                                            Trịnh Tiến Bình - QLNS

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h