Tin Hoạt động >> Chính trị

Phát động thi đua, tổ chức tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI

09/12/2023 10:37:24 Xem cỡ chữ Google
Ngày 23/10/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 11577/BTC-TCCB về việc phát động thi đua và tổ chức tuyên truyền “Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính và hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI – năm 2025” đối với toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính.

Phát động thi đua, tổ chức tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI

Với mục tiêu đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tài chính - ngân sách giai đoạn 2021-2025. Kịp thời động viên, khuyến khích toàn thể công chức, người lao động quyết tâm, nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị đã đề ra; lập thành tích hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI - năm 2025. Sở Tài chính tỉnh Yên Bái đã có Công văn số 2326/STC-VP ngày 23/11/2023 về việc phát động thi đua và tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính với khẩu hiệu là “Đoàn kết, kỷ cương; Bản lĩnh, linh hoạt; Đổi mới, sáng tạo; Kịp thời, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2023-2025”.

Thời gian thi đua bắt đầu từ ngày 23/10/2023 và kết thúc ngày 28/8/2025.

Để phong trào thi đua được rộng khắp và đạt hiệu quả cao, Lãnh đạo Sở Tài chính đề nghị các phòng thuộc Sở, phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố  chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao và tiến hành từng bước công tác tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thông qua phong trào thi đua và công tác khen thưởng từ năm 2021 đến nay và giai đoạn 2023-2025; tăng cường phổ biến, trao đổi, học tập kinh nghiệm các mô hình mới, nhân tố mới trong thi đua thực hiện nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện phong trào thi đua và công tác tuyên truyền; định kỳ báo cáo kết quả về Sở Tài chính trước ngày 15/12 hằng năm.

Đỗ Thanh - VP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h