Tin Hoạt động >> Kinh tế

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

09/12/2023 10:25:33 Xem cỡ chữ Google

(Ảnh minh họa - nguồn trên internet)

Ngày 31/10/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 65/TT/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.

Theo đó các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cung cấp dữ liệu về môi trường phải thực hiện nộp phí khai thác, sử dụng dữ liệu về môi trường cho các tổ chức thu phí là các cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu về môi trường theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường.

Mức thu phí được quy định cụ thể đối với 04 nhóm tài liệu, bao gồm: Hồ sơ, tài liệu báo cáo chuyên đề môi trường; Bản đồ; Cơ sở dữ liệu; Dữ liệu quan trắc môi trường. Thông tư cũng quy định các nội dung về việc tổ chức thu, kê khai, nộp phí và quản lý, sử dụng phí thu được.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/12/2023 và thay thế Thông tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10/4/2020 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường./.

Trần Văn Chiến – phòng QLNS

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h