Tin Hoạt động >> Kinh tế

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến về tiến độ thực hiện, phân bổ giải ngân, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG năm 2022, 2023 đến ngày 30/11/2023

08/12/2023 11:06:39 Xem cỡ chữ Google

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến về tiến độ thực hiện, phân bổ giải ngân, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG năm 2022, 2023 đến ngày 30/11/2023

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình Mục tiêu quốc gia theo chỉ tỉnh, ngày 30/11/2023, Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố để đánh giá kết quả thực hiện 11 tháng năm 2023. Cùng tham dự có lãnh đạo và cán bộ chuyên môn theo dõi chương trình của các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Dân tộc tỉnh.

Tính đến ngày 30/11/2023, giải ngân vốn sự nghiệp các chương trình MTQG đạt 169.825 triệu đồng, bằng 19,3% kế hoạch vốn TW giao, bằng 30,1% kế hoạch vốn tỉnh giao. Trong đó Chương trình MTQG về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi đạt 100,4 tỷ đồng; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đạt 22,9 tỷ đồng; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt 26,1 tỷ đồng. Một số địa phương có tỷ lệ phân bổ, giải ngân khá so với kế hoạch vốn tỉnh giao như huyện Văn Yên, huyện Yên Bình. Tổng vốn cam kết giải ngân trong năm 2023 của các địa phương dự kiến đạt 79,3% so với kế hoạch tỉnh giao. Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân để các địa phương kịp thời khắc phục trong thời gian tới, đồng thời thống nhất các biện pháp để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân vốn sự nghiệp theo đúng cam kết trong tháng 12 và cả năm 2023 đảm bảo theo kế hoạch tỉnh giao.

Trần Văn Chiến - phòng QLNS

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h