Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Sở Tài chính hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023

13/10/2023 04:34:43 Xem cỡ chữ Google

Sở Tài chính hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 1405/KH-STTTT ngày 09/8/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; Quyết định số 269/QĐ-BC ngày 24/8/2023 của Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số dành cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái năm 2023 ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số dành cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái năm 2023. Cuộc thi diễn ra từ ngày 04/9/2023 đến ngày 04/10/2023 tại địa chỉ https://thitracnghiem.yenbai.gov.vn.

Lãnh đạo Sở Tài chính đã quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan tham gia đầy đủ thực hiện theo quy định tại Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số dành cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái năm 2023. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ, công chức Sở Tài chính. Qua đó giúp cho mỗi cán bộ, công chức người lao động Sở Tài chính nhận thức sâu sắc về mục đích cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, về tầm quan trọng, lợi ích và tác dụng to lớn của công tác chuyển đổi số và phát huy tính tích cực của cán bộ, công chức, trong tham gia thực hiện công tác chuyển đổi số tỉnh Yên Bái năm 2023, góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Kết thúc 01 tháng tổ chức Cuộc thi, đã có 13.498 cán bộ, công chức, viên chức tham gia dự thi, với 23.094 lượt người dự thi. Sở Tài chính có 01 đồng chí đạt giải khuyến khích là Bà Lê Thị Phương – Phó Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp. Kết quả đó tạo sự khích lệ đối với công chức, người lao động Sở Tài chính tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chiến lược về chuyển đổi số; chủ đề chuyển đổi số quốc gia năm 2023, hưởng ứng và tích cực tham gia các cuộc thi về chuyển đổi số góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức chuyển đổi số, kỹ năng công nghệ số.

 

Văn phòng

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h