Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Định mức sử dụng diện tích chuyên dùng quản trị hệ thống CNTT phục vụ dự phòng cho Trung tâm dữ liệu của ngành Tài chính

30/01/2023 01:59:05 Xem cỡ chữ Google
Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 39/QĐ-BTC ngày 13/01/2023 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng quản trị hệ thống công nghệ thông tin phục vụ dự phòng cho Trung tâm dữ liệu của ngành Tài chính. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Theo đó, quy định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng quản trị hệ thống công nghệ thông tin phục vụ dự phòng cho Trung tâm dữ liệu của ngành Tài chính tối đa là 3.582 m2.

Năm 2023 được xác định là "Năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới", việc đảm bảo diện tích chuyên dụng cho Trung tâm dữ liệu của ngành Tài chính là nhu cầu tất yếu, nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, xây dựng nền tài chính số.

Theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thì diện tích chuyên dùng là diện tích sử dụng để phục vụ hoạt động đặc thù của cơ quan, tổ chức; bao gồm: Diện tích sử dụng cho hoạt động tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính, tiếp dân, quản trị hệ thống công nghệ thông tin; Hội trường lớn (từ 100 chỗ ngồi trở lên); Diện tích sử dụng cho hoạt động xét xử, hỏi cung trong trụ sở của cơ quan tư pháp; diện tích giao dịch của hệ thống ngân hàng nhà nước, kho bạc nhà nước; Kho chuyên ngành như: Kho dự trữ quốc gia, kho bảo quản tiền, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý, chứng từ có giá và kho bảo quản các tài sản khác theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đặc thù của ngành; Diện tích khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, tổ chức (nếu có). Bộ, cơ quan trung ương ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính (đối với cơ quan, tổ chức thuộc trung ương quản lý); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp (đối với cơ quan, tổ chức thuộc địa phương quản lý).

Theo mof.gov.vn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h