Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Sở Tài chính thực hiện Phong trào thi đua “Yên Bái chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025

17/10/2022 09:56:31 Xem cỡ chữ Google

(Trao quà tại xã Châu Quế Thượng)

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, đảng viên, công chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững tỉnh Yên Bái, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 2945/KH-STC ngày 09/10/2022 về thực hiện Phong trào thi đua “Yên Bái chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025

Để triển khai kế hoạch này, Sở Tài chính sẽ thi đua thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo, hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất lưu thông hàng hoá trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, đặc biệt là xã Châu Quế Thượng và xã Châu Quế Hạ là 02 xã được giao phụ trách, giúp đỡ.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Sở Tài chính mong muốn thông qua việc thực hiện kế hoạch sẽ góp phần phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, gắn phong trào thi đua với phong trào “Xây dựng nông thôn mới”. Tích cực huy động sự giúp đỡ từ các doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân và có những việc làm thiết thực, tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất giúp đỡ người nghèo, địa bàn khó khăn.

                                                                                   

 Chung Kiên – Văn phòng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h