Tin Hoạt động >> Kinh tế

Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.

28/09/2022 08:59:42 Xem cỡ chữ Google
Ngày 19/9/2022, Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 9540/BTC-ĐT về việc hướng dẫn thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG).

Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn một số quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG với các nội dung cụ thể như: (i) Thủ tục thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các CTMTQG; Quyết toán phần vốn hỗ trợ của đơn vị thực hiện và của Nhà nước đối với dự án thực hiện theo hình thức sử dụng vốn đầu tư công hỗ trợ bằng vật liệu xây dựng, các hình thức hỗ trợ hiện vật khác; (ii) Công tác lập báo cáo đối với vốn đầu tư do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý; (iii) Việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền);...

Những nội dung quy định chi tiết tại văn bản này sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc hiện nay, đồng thời thúc đẩy giải ngân nhanh vốn đầu tư thuộc CTMTQG tại các địa phương.

                                                                                                                                                                                                      Nông Thụy Điển - TCĐT

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h