Tin Hoạt động >> Kinh tế

Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

28/09/2022 08:55:48 Xem cỡ chữ Google
Ngày 22/8/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1693/QĐ-BTC công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành

Theo đó, Bộ Tài chính công bố 03 chế độ báo cáo sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, gồm: Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ:; Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng công bố 01 báo cáo định kỳ mới trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, đó là Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và không quá 50% vốn điều lệ cho đối tượng là Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và không quá 50% vốn điều lệ.

                                                                                                                                                               Kiều Vân - QLG, CS&TCDN

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h