Tin Hoạt động >> Kinh tế

Khai mạc huấn luyện tự vệ Sở Tài chính năm 2021

29/04/2021 04:27:40 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-BCH ngày 05/01/2021 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái về công tác Dân quân tự vệ năm 2021; Kế hoạch số 482/KH-PTM ngày 18/02/2021 của Phòng Tham mưu về huấn luyện dân quân tự vệ tỉnh Yên Bái năm 2021.

Đại diện chiến sĩ 5 cơ quan ký giao ước thi đua

Ngày 26/4/2021, Ban Chỉ huy quân sự 05 cơ quan Cục thuế tỉnh - Sở Tài chính - Sở Kế hoạch và đầu tư - Kho bạc nhà nước - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, tiến hành khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2021 tại Trung đoàn 121.

Tại buổi khai mạc, thay mặt cho các cơ quan tham gia huấn luyện năm 2021, đồng chí Nguyễn Thành Vinh - Phó Giám đốc Sở Tài chính đã phát động phong trào thi đua huấn luyện năm 2021: "Đoàn kết tốt; Huấn luyện, diễn tập giỏi; Kỷ luật nghiêm; Sẵn sàng chiến đấu cao" , đồng thời động viên các chiến sĩ hăng say tập luyện và từng bước sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị, vũ khí tự tạo; nắm vững nguyên tắc chiến thuật phân đội dân quân tự vệ, vận dụng sáng tạo trong xử lý tình huống, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu.

                                                                                                                         Đỗ Tiến Hữu - ĐTN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h