Tin Hoạt động >> Kinh tế

Đoàn công tác Sở Tài chính làm việc với 02 xã được phân công, theo dõi, giúp đỡ theo Quyết định số 156-QĐ/TU ngày 23/02/2021 của Tỉnh ủy.

26/04/2021 02:11:13 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quyết định số 156-QĐ/TU ngày 23/02/2021 của Tỉnh Ủy Yên Bái về thành lập các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã, thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh; Quyết định số 20/QĐ-STC ngày 26/02/2021 của Sở Tài chính về phân công các đồng chí lãnh đạo Sở và thành lập tổ công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

(Đoàn công tác Sở Tài chính làm việc với xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên)

Ngày 09/04/2021, Đoàn công tác Sở Tài chính do Đồng chí Nguyễn Thị Trang Nhung, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tài chính - Trưởng đoàn công tác, cùng các thành viên trong đoàn công tác làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã Châu Quế Thượng, Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2021, công tác quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và những vấn đề phức tạp nảy sinh tại địa phương. Qua đó nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại địa phương, kịp thời phối hợp với các sở, ban, ngành và thường trực huyện ủy giúp đỡ địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các nhiệm vụ năm 2021.

Tại buổi làm việc đồng chí Trưởng đoàn công tác đề nghị Tổ công tác trong thời gian tới có chương trình, kế hoạch cụ thể để theo dõi, giúp đỡ chính quyền 02 xã được giao phụ trách về các mặt kinh tế - xã hội, công tác quản lý tài chính - ngân sách, công tác quản lý quyết toán các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý giá và tài sản công, công tác cải cách hành chính đảm bảo chế độ chính sách, cơ sở vật chất trên địa bàn xã. Phối hợp cùng các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp để huy động các nguồn lực giúp đỡ địa phương và nhân dân trong xã phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng chương trình nông thôn mới..., tuyên truyền vận động, ủng hộ hỗ trợ giúp đỡ 30 hộ thoát nghèo năm 2021.

                                                                                                           Đỗ Tiến Hữu - ĐTN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h