Tin Hoạt động >> Kinh tế

Sở Tài chính công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2020

13/10/2020 08:45:46 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện quy định Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn việc thực hiện Công khai ngân sách nhà nước, Sở Tài chính tỉnh Yên Bái đã công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Yên Bái quý III năm 2020.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng chịu tác động rất lớn của 2 làn sóng dịch Covid,  đặc biệt dịch bệnh covid-19 xuất hiện trở lại trong nước với diễn biến phức tạp, khó lường, đã gây ảnh hưởng lớn đến các nguồn thu, nhất là các khoản thu cân đối của ngân sách địa phương. Tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính đã chủ động, triển khai kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ kép vừa nghiêm túc triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội thuộc chức năng nhiệm vụ của sở theo Chương trình hành động số 190-CT/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 15/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kịch bản phát triển kinh tế xã hội điều chỉnh đảm bảo không mất cân đối thu chi ngân sách, bố trí đủ nguồn lực cho các nhiệm vụ quan trọng của tỉnh, nhất là hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid theo Nghị quyết số 42/2020/NQ-CP của Chính phủ. Kết quả 9 tháng đầu năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.969 tỷ đồng, bằng 59,7% so với dự toán giao; tổng chi ngân sách trên địa bàn 8.279 tỷ đồng, bằng 72,8% so với dự toán giao.

                                                                                                                                                       Trịnh Xuân Định - QLNS

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h