Tin Hoạt động >> Kinh tế

Bộ Tài chính hướng dẫn khoản 3 điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

11/10/2020 09:35:32 Xem cỡ chữ Google
Ngày 22/9/2020 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 83/2020/TT-BTC hướng dẫn khoản 3 điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn việc tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản kinh phí mà công ty xổ số kiến thiết hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Về đối tượng áp dụng : Thông tư này áp dụng đối với Người bán lẻ xổ số lưu động được nhận khoản hỗ trợ từ công ty xổ số kiến thiết đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công ty xổ số kiến thiết; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg .

Tại Điều 3 Thông tư 83/2020/TT-BTC quy định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động như sau: Các khoản chi của công ty XSKT để hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của công ty XSKT nếu đúng đối tượng và có đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 3 Thông tư 83/2020/TT-BTC;  Hình thức chi hỗ trợ: Thông qua cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật hoặc được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ; hoặc Công ty Xổ số kiếm thiết chi hỗ trợ trực tiếp cho người bán lẻ xổ số lưu động; Thời gian hỗ trợ, mức hỗ trợ tối đa cho người bán lẻ xổ số lưu động tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2020 thực hiện theo quy định tại Điểm 4 mục II Nghị quyết 42/NQ-CP.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/11/2020 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

                                                                                                                                  Kiều Vân - TCDN

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h