Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt ban hành văn bản điều chỉnh, bổ sung thiết kế dự toán xây dựng công trình

27/03/2019 08:52:23 Xem cỡ chữ Google
Nhằm tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, nêu cao vai trò chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các chủ đầu tư và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư, ngày 04/3/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Văn bản số 421/UBND-XD về việc điều chỉnh bổ sung thiết kế - dự toán xây dựng công trình.

Theo đó, UBND tỉnh hướng dẫn việc điều chỉnh thiết kế, dự toán đối với dự án có cấu phần xây dựng được quy định tại Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

1. Người quyết định đầu tư quyết định điều chỉnh thiết kế xây dựng khi có thay đổi về mục tiêu, quy mô đầu tư, công năng sử dụng, địa điểm xây dựng, địa  chất công trình làm ảnh hưởng đến an toàn chịu lực, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu chịu lực chính (trừ các trường hợp điều chỉnh làm tăng tính an toàn công trình) và biện pháp tổ chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình; điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trong trường hợp việc điều chỉnh dự toán dẫn đến làm tăng tổng mức đầu tư.

2. Việc điều chỉnh dự toán thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; Ủy quyền cho các Chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với tất cả các dự án (trừ trường hợp được quy định tại điểm 1).

3. Chủ đầu tư tự quyết định điều chỉnh thiết kế xây dựng đối với các trường hợp khác (trừ các trường hợp được quy định tại điểm 1, điểm 2). Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư về nội dung điều chỉnh thiết kế xây dựng do mình quyết định thực hiện.

Việc chủ đầu tư được ủy quyền phê duyệt điều chỉnh bổ sung thiết kế bản vẽ thi công dự toán trong các trường hợp cụ thể sẽ rút ngắn được khoảng cách về thời gian, chủ động trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành bản giao đưa vào sử dụng đúng quy định.

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h