Câu hỏi:

Tôi hiện làm việc tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái. Tôi muốn hỏi hiện nay ở tỉnh ta có chế độ gì đối với người theo học trình độ Tiến sĩ (chuyên ngành Khảo cổ học) không? Tôi xin cảm ơn.

Người hỏi: Nguyễn Tiến Hòa / Địa chỉ: Nguyễn Tiến Hòa / Ngày hỏi: 11/10/2016

Tôi hiện làm việc tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái. Tôi muốn hỏi hiện nay ở tỉnh ta có chế độ gì đối với người theo học trình độ Tiến sĩ (chuyên ngành Khảo cổ học) không? Tôi xin cảm ơn.

Câu trả lời:

Sở Nội vụ xin trả lời như sau:

Tại Điều 9, Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 4/7/2016 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định một số chính sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 quy định rõ chỉ tiêu, ngành nghề đào tạo, bồi dưỡng được hỗ trợ kinh phí. Theo đó, người được cử đi đào tạo trình độ Tiến sĩ (chuyên ngành Khảo cổ học) không thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân.  

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 11/10/2016