Tin Hoạt động >> Kinh tế

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

07/01/2020

Chiều 30/12/2019, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ văn 2020. Đồng chí Vũ Văn Minh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì hội nghị.

Tỉnh Yên Bái: Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020

Tỉnh Yên Bái: Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020

07/01/2020

Ngày 23/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND về ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 tại tỉnh Yên Bái, Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2020, thay thế Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quyết định bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 nguồn vốn Ngân sách địa phương để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

20/12/2019

Ngày 16/12/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3151/QĐ-UBND về việc giao bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2019 nguồn vốn ngân sách địa phương.

UBND tỉnh Yên Bái quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

UBND tỉnh Yên Bái quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

19/12/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 Phân cấp thẩm quyền quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Chỉ thị đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Chỉ thị đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

19/12/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

19/12/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, theo đó Nghị định quy định:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h