Tin Hoạt động >> Chính trị

Đảng bộ Sở Tài chính triển khai công tác tổ chức kết nạp đảng viên trong dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

06/02/2020

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), được sự đồng ý của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính, trong 3 ngày (từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5/2/2020), các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 4 quần chúng ưu tú thuộc các Chi bộ I, II, III.

Sở Tài chính tỉnh Yên Bái tổ chức quyên góp, ủng hộ người dân huyện Văn Chấn khắc phục hậu quả thiên tai

23/07/2018

Để góp phần giúp đỡ người dân huyện Văn Chấn khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra thời gian vừa qua, Ngày 23 tháng 7 năm 2018, Sở Tài chính Yên Bái tổ chức quyên góp ủng hộ trong cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở.

Sở Tài chính: Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2022

30/08/2017

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Kế hoạch số 22/KH-CĐVC ngày 25/10/2016 của Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái về Kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp tỉnh Yên Bái tiến tới Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam. Ngày 25 tháng 8 năm 2017 Sở Tài chính đã tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đảng bộ Sở Tài chính: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

17/01/2017

Ngày 09/01/2017, Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

10/01/2017

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 03/CT/TW, ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05/CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, khẳng định giá trị tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ… Chỉ thị 05/CT/TW đã chỉ rõ:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h