Tin Hoạt động

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái: Phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái: Phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020.

05/05/2020

Ngày 24/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 806/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020

Đoàn viên Thanh niên Sở Tài chính tham gia hoạt động tình nguyện tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

27/03/2020

Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/ĐTNK ngày 18/03/2020 của Ban chấp hành Đoàn Khối về Tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Yên Bái. Ngày 22/3/2020, Đoàn viên thanh niên Sở Tài chính đã tham gia đoàn tình nguyện cùng với Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, Thành đoàn Yên Bái để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác đấu giá tài sản

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác đấu giá tài sản

27/03/2020

Ngày 10/3/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có Công văn số 553/UBND-NCPC về việc thực hiện một số nhiệm vụ khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác đấu giá tài sản. Theo đó, để tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy định của Luật Đấu giá tài sản và thực hiện tốt hơn công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu:

Bộ Tài chính ban hành Thông tư về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

19/03/2020

Ngày 20/02/2020, Bộ Tài chính đã hành Thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. Thông tư này thay thế cho Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu , gian lận thương mại và hàng giả năm 2020

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu , gian lận thương mại và hàng giả năm 2020

12/03/2020

Nhằm thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, từng bước đẩy lùi hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình ổn giá cả thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà sản xuất, nhà kinh doanh, người tiêu dùng trên địa bàn và thực hiện tốt Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh. Ngày 04 tháng 3 năm 2020, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-BCĐ triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020 trên địa bàn.

Hướng dẫn liên ngành về hồ sơ, trình tự, thủ tục khi xác định chi phí đào, đắp mặt bằng để áp dụng hệ số giá đất

Hướng dẫn liên ngành về hồ sơ, trình tự, thủ tục khi xác định chi phí đào, đắp mặt bằng để áp dụng hệ số giá đất

12/03/2020

Liên ngành Tài chính – Xây dựng – Tài nguyên và Môi trường – Cục thuế tỉnh vừa ban hành Hướng dẫn số 384/HDLN-TC-XD-TNMT-CT ngày 19/02/2020 hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục khi xác định chi phí đào, đắp mặt bằng để áp dụng hệ số giá đất đối với trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h