Tin Hoạt động >> Kinh tế

Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia

12/09/2020 08:41:57 Xem cỡ chữ Google
Ngày 20/8/2020, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái đã ban hành văn bản số 2472/UBND- BCĐ về việc triển khai thực hiện nội dung kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Theo đó, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái xác định 05 nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo, thực hiện trong thời gian tới, đó là: (1) Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Ban chỉ đạo 389 tỉnh về phòng, chống buôn lậu, gian lần thương mại và hàng giả trong thời tới; (2) Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, phối hợp tốt với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình thị trường để kịp thời tham mưu cho Trương Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các vụ việc nổi cộm, phức tạp, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ; (3) Tiếp tục quán triệt, thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; (4) Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật mà ngành, đơn vị đang áp dụng xử lý, khi phát hiện bất cập, vướng mắc báo cáo về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh xem xét, kiến nghị hoặc sửa đổi cho phù hợp; (5) Tiếp tục tăng cường, đổi mới phương pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật  nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân cũng như các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Ngành, các địa phương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các đơn vị, địa phương./.

                                                                                                                  Nguyễn Phi Cường - Thanh tra

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h