Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái: Phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020.

05/05/2020 07:54:01 Xem cỡ chữ Google
Ngày 24/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 806/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020

Theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, năm 2020 sẽ thực hiện hỗ trợ làm 795 nhà ở cho hộ người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn có khó khăn về nhà ở, trong đó có 427 nhà của hộ gia đình người có công với cách mạng và 368 nhà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn; xây mới 625 nhà, sửa chữa 170 nhà.

Tổng nguồn kinh phí thực hiện đề án là 28.400 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 12.440 triệu đồng; Vận động xã hội hóa 13.120 triệu đồng; Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh 2.840 triệu đồng.

Mức hỗ trợ đối với hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây mới nhà ở được là 40 triệu đồng/hộ; hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng, dột nát phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.Việc sớm ban hành đề án sẽ giải quyết căn bản tình trạng người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, cải thiện cơ bản tình trạng cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn, giúp các hộ gia đình ổn định đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

                                                                                                                                                     Đỗ Tiến Hữu - TCĐT

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h