Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác đấu giá tài sản

27/03/2020 10:33:43 Xem cỡ chữ Google
Ngày 10/3/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có Công văn số 553/UBND-NCPC về việc thực hiện một số nhiệm vụ khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác đấu giá tài sản. Theo đó, để tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy định của Luật Đấu giá tài sản và thực hiện tốt hơn công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu:

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá, cần đưa ra các tiêu chí khả thi, rõ ràng, minh bạch, trong đó lưu ý một số tiêu chí như: Giá trị chênh lệch giữa giá khởi điểm và giá đấu giá thành của các cuộc đấu giá; Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá, đấu giá viên; Cơ sở vật chất của tổ chức đấu giá tài sản (trụ sở đăng ký cụ thể, rõ ràng, ổn định đảm bảo cho cuộc đấu giá); Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, trong đó có việc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, chỉ lựa chọn các tổ chức đấu giá tài sản đã thực hiện xong việc chuyển đổi đăng ký hoạt động theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản và có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá tại địa phương; tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn. Trong đó, lưu ý các vấn đề về đăng ký hoạt động, việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, trụ sở làm việc, tuân thủ chế độ báo cáo và các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, pháp luật có liên quan, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định; báo cáo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an ninh, trật tự cho hoạt động đấu giá tài sản, nhất là các cuộc đấu giá tài sản công, có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá.

 Các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thực hiện việc ban hành, công bố công khai Quy chế đấu giá tài sản bảo đảm theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; không tự ý đặt thêm các điều kiện tham gia đấu giá ngoài các quy định của pháp luật, gây khó khăn cho việc đăng ký tham gia đấu giá.

                                                                                                                                                                      Anh Tuấn – QLCS

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h