Tin Hoạt động >> Kinh tế

Bộ Tài chính ban hành Thông tư về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

19/03/2020 03:03:38 Xem cỡ chữ Google
Ngày 20/02/2020, Bộ Tài chính đã hành Thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. Thông tư này thay thế cho Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

(Dự án đường nối Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai)

Thông tư đã bổ sung về trình tự thủ tục, thẩm tra quyết toán các nội dung như: Việc quyết toán đối với dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; các dự án quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển, dự án chuẩn bị đầu tư, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu; hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán; cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán, thẩm quyền phê duyệt quyết toán, thuê kiểm toán độc lập đối với dự án hoàn thành; và quy định rõ quy trình, trình tự thẩm tra quyết toán cũng như chi phí thuê kiểm toán độc lập, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; đồng thời Thông tư đã nêu rõ về thời gian lập hồ sơ quyết toán (đối với chủ đầu tư), thời gian thẩm tra quyết toán (đối với cơ quan chủ trì thẩm tra) và thời gian phê duyệt quyết toán (đối với người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán). Thông tư quy định trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong thực hiện quyết toán dự án hoàn thành và cụ thể các biểu mẫu báo cáo.

Việc ban hành quy định mới về quyết toán dự án hoàn thành đã tạo điều kiện cho các chủ đầu tư, cơ quan thẩm tra quyết toán và người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, góp phần quản lý hiệu quả nguồn vốn nhà nước.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/4/2020.

                                                                                            Đỗ Tiến Hữu - TCĐT

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h