Tin Hoạt động >> Kinh tế

Sở Tài chính triển khai công tác phòng chống chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

12/02/2020 04:37:19 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 167/UBND-VX ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong các hoạt động tập trung đông người.

Ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của tỉnh, ngày 03/2/2020 Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 269/STC-VP về việc phòng chống chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, theo đó tại văn bản này Sở Tài chính yêu cầu công chức, người lao động thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Công chức, người lao động cần nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona để thực hiện các biện pháp phòng, chống như: Sử dụng khẩu trang che miệng và mũi, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn với thời gian ít nhất là 20 giây; tránh tiếp xúc gần với người bị ho hoặc sốt.

Hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người hoặc đi đến những vùng có nguy cơ lây lan dịch bệnh nhất là các hoạt động du xuân, lễ hội đầu năm (trừ trường hợp thật sự cần thiết và phải báo cáo Ban Giám đốc). Không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa chính thống liên quan đến dịch vi rút Corona.

Giao cho các đồng chí trưởng phòng phải chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc nếu để công chức, người lao động của phòng mình lơ là, chấp hành không nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch.

Giao cho trưởng phòng Quản lý ngân sách, trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp có trách nhiệm tham mưu, bố trí kinh phí đảm bảo yêu cầu cho công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp câp do chủng mới của vi rút Corona theo chỉ đạo của tỉnh. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ tham gia chống dịch bệnh viêm đường hô hấp câp do chủng mới của vi rút Corona theo đúng quy định.                                    

                                                                                   Chung Kiên -VP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h