Tin Hoạt động >> Kinh tế

Sở Tài chính xếp hạng 1 về kết quả đánh giá chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019

22/01/2020 02:45:49 Xem cỡ chữ Google
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3342/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2019.

Theo đó, trên cơ sở kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Với các tiêu chí: Tiếp cận dịch vụ; thủ tục hành chính; công chức trực tiếp giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; tiếp nhận xử lý các ý kiến đóng góp phản ánh kiến nghị thì Sở Tài chính là cơ quan duy nhất đạt chỉ số hài lòng tuyệt đối là 100%.

Với kết quả đã đạt được, bước sang năm 2020 Sở Tài chính tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính công của cơ quan nhằm đáp ứng được sự hài lòng tin tưởng của người dân và tổ chức trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

                                                                                                                                       Bùi Huyền Thúy -Phòng QLG&CS

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h