Tin Hoạt động >> Kinh tế

Tỉnh Yên Bái: Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020

07/01/2020 03:41:06 Xem cỡ chữ Google
Ngày 23/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND về ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 tại tỉnh Yên Bái, Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2020, thay thế Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019.

Theo đó, Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 gồm: (1) Bảng giá tính thuế tài nguyên của Khoáng sản kim loại; (2) Bảng giá tính thuế tài nguyên của Khoáng sản không kim loại; (3) Bảng giá tính thuế tài nguyên của sản phẩm rừng tự nhiên; (4) Bảng giá tính thuế tài nguyên của nước thiên nhiên.

So với Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 thì bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 có quy định thêm giá của một loại khoáng sản không kim loại đối với Đá khối để xẻ (trừ đá hoa trắng, granit và dolomit); Đá mạt; Đá metacarbonat ở Suối Giàng (Văn Chấn, Yên Bái), mức giá của một số loại khoáng sản đã được điều chỉnh cho phù hợp với giá thị trường và khung giá do Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017.

                                                Minh Thu - QLG&CS

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h