Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quyết định bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 nguồn vốn Ngân sách địa phương để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

20/12/2019 01:46:36 Xem cỡ chữ Google
Ngày 16/12/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3151/QĐ-UBND về việc giao bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2019 nguồn vốn ngân sách địa phương.

(Ngầm tràn trên địa bàn huyện Văn Chấn)

Theo đó, tổng kế hoạch vốn bổ sung kế hoạch vốn lần này là 102.095 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương đề bố trí: Khen thưởng cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình hành động số 144-CT/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy là 10.000 triệu đồng; Các dự án trọng điểm cấp bách quan trọng của tỉnh là 78.729 triệu đồng; Các dự án khắc phục bão lũ trên địa bàn huyện Văn Chấn là 12.000 triệu đồng; Các dự án thủy lợi trên địa bàn huyện Văn Yên là 1.366 triệu đồng.

Sau khi nhận được quyết định, Sở Tài chính đã tiến hành triển khai nhập dự toán cho các dự án được phân bổ kế hoạch vốn trong đợt này theo đúng quy định,  đảm bảo tiến độ thanh toán cho các dự án và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2019, sớm bàn giao các công trình đưa vào sử dụng, tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn.

                                                                                                                                                           Đỗ Tiến Hữu - TCĐT

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h