Tin Hoạt động >> Kinh tế

UBND tỉnh Yên Bái quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

19/12/2019 08:18:14 Xem cỡ chữ Google
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 Phân cấp thẩm quyền quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức xét duyệt và quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất ở trong hạn mức giao đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng.

 Nguyên tắc, trình tự, thủ tục, hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc kiểm tra, xác minh việc miễn, giảm tiền sử dụng đất trên cơ sở ý kiến đề nghị của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi người có công với cách mạng cư trú.

Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về trình tự, hồ sơ, thủ tục, nơi tiếp nhận hồ sơ để làm cơ sở thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

                                                                                                  Anh Tuấn – QLCS

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h