Tin Hoạt động >> Kinh tế

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

19/12/2019 08:18:10 Xem cỡ chữ Google
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, theo đó Nghị định quy định:

Hình thức xử phạt chính gồm: (1) Cảnh cáo; (2) Phạt tiền;

Hình thức xử phạt bổ sung gồm: (1) Tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất; (2) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai từ 06 tháng đến 09 tháng hoặc đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai từ 09 tháng đến 12 tháng;

Các biện pháp khắc phục hậu quả gồm: (1) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương để quy định mức độ khôi phục đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định này; (2) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định này; (3) Buộc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai; (4) Buộc trả lại đất sử dụng không đúng quy định; (5) Buộc chấm dứt hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất; (6) Buộc hoàn trả tiền chuyển nhượng, tiền cho thuê, tiền cho thuê lại đất không đúng quy định của pháp luật trong thời gian sử dụng đất còn lại; (7) Buộc hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai; h) Buộc hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo đúng quy định; (8) Buộc chấm dứt hợp đồng mua, bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất không đủ điều kiện quy định; (9) Buộc sử dụng đất đúng theo mục đích được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; (10) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của chỉ giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính như trước khi vi phạm; (11) Buộc cung cấp hoặc cung cấp lại thông tin, giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai; (12) Buộc thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bât động sản đối với trường hợp quy định tại Điêu 24 của Nghị định này; (13) Buộc nộp Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại Điều 35 của Nghị định này; (14) Hủy bỏ kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đã thực hiện đối với trường hợp sử dụng giấy tờ giả để thực hiện thủ tục hành chính và các công việc khác liên quan đến đất đai mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; (15) Xử lý tài sản tạo lập không hợp pháp quy định tại khoản 2 Điều 23 của Nghị định này; (16) Thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai đối với các trường hợp phải thu hồi đất quy định tại các Điều 15, 18, 19, 22, 26, 29, 30 và 32 của Nghị định này.

Cũng theo Nghị định, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Chủ tịch UBND nhân dân các cấp và Thanh tra chuyên ngành

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2020, thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Bãi bỏ điểm đ khoản 3 và điểm i khoản 6 Điều 57 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ.

 

                                                                                                   Anh Tuấn -QLCS

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h